Duyuru ve Kampanyalar

http://www.devsanyangin.com/portal/wp-content/uploads/2011/08/yangin_sinifi_1.jpgSINIFI YANGINLAR
Yanıcı katı maddeler yangınıdır. (örneğin , odun , kömür, kağıt , ot , dokumalar vb yangınlar) kuru kimyevi toz , karbondioksit ve sulu söndürücüler içeren söndürme cihazları ile söndürülür.
http://www.devsanyangin.com/portal/wp-content/uploads/2011/08/yangin_sinifi_2.jpgSINIFI YANGINLAR
Yanıcı sıvı maddeler yangınıdır. (örneğin , benzin benzol , makina yağları , laklar , yağlı boyalar , katran , asfalt vb yangınlar) kuru kimyevi toz ,karbondioksit ve köpük içeren söndürme cihazları ile söndürülür.
http://www.devsanyangin.com/portal/wp-content/uploads/2011/08/yangin_sinifi_3.jpgSINIFI YANGINLAR
Yanıcı gaz maddeler yangınıdır. Maddeler (örneğin , metan , porpan , bütan , lpg , asetilen , havagazı , hidrojen vb yangınlar) kuru kimyevi toz , karbondioksit ve haloncarbon içeren söndürme cihazları ile söndürülür.
http://www.devsanyangin.com/portal/wp-content/uploads/2011/08/yangin_sinifi_4.jpgSINIFI YANGINLAR
Lityum , sodyum , potasyum , aleminyum , magnezyum , gibi yanabilen hafif ve aktif maddelele , radyaaktif yangındır. Kuru kimyevi toz içeren söndürme cihazları ile söndürülür.
http://www.devsanyangin.com/portal/wp-content/uploads/2011/08/yangin_sinifi_5.jpgSINIFI YANGINLAR
Bir yangın sınıfı sayılmamakla beraber , günümüzde hemen hemen her yerde kullanılması ve önemli bir yangın sebebi olması dolayısıyla elektirik ve elektirikli cihazların yol açtığı yangınlarda bazı standartlarda ayrı bir sınıf olarak gösterilmektedir . Kuru kimyevi toz halokarbon içeren söndürme cihazları ile söndürülür.