Duyuru ve Kampanyalar

Yanıcı, parlayıcı türdeki tehlikeli maddelere dikkat ediniz.-Tehlikeli maddeleri ayrı ve güvenli bir yerde depolayınız ve yönetmeliklere uygun tedbir alınız.-Parlayıcı madde buharlarının bulunduğu yerde kıvılcım çıkaracak hareketlerden kaçınınız.-LPG Tüplerini mutlaka servisine taktırınız.-LPG Hortum ve detantörünü sık sık kontrol ediniz.-Piknik tüpü üzerinde geniş tabanlı kap ile uzun süre ısıtma yapmayınız.
LPG ve Doğalgaz kaçağını kibrit veya çakmak alevi ile kontrol etmeyiniz.-Gaz kaçağı halinde vanayı kapatınız ve bulunduğunuz hacmi havalandırınız.-Bodrum katlarda LPG tüpü bulundurmayınız.-Elektrik tesisatınıza yönetmeliğe aykırı ilaveler yaptırmayınız.
Tesisatınızda otomatik sigorta kullanınız. Elektrik tesisatınızın periyodik kontrolünü yaptırınız.-Isıtma amacıyla tehlikeli olabilecek elektrikli ocaklar kullanmayınız.-Mesai bitince elektrik prizine takılı cihaz bırakmayınız.-Binadan ayrılırken elektrik şalterlerini indiriniz.-Yasaklanan yerlerde sigara içmeyiniz.-Sigaranızı söndürmeden gelişi güzel yerlere atmayınız.
Naylon, plastik gibi yanabilen malzemeden çöp kutusu kullanmayınız.-Ayrılmış bölümler dışında ateş yakmayınız.
Çalışma yerinizi temiz ve düzenli tutunuz, talimatlara uyunuz.-Yangına sebebiyet verebilecek hareketlerden kaçınınız.-Kaçış yollarını devamlı açık tutunuz, engelleyici seyyar eşya ile kapatmayınız.-Kazan dairelerini sürekli olarak temiz tutunuz.-Bacanızı yılda iki kez yetkili kişilere temizletiniz.            
Kullanıma Hazır Olarak Bulundurulacak Yangın Söndürme Cihaz Ve Malzemeleri
Yeterli sayı ve kapasitede olacak şekilde; -Kuru kimyevi (ABC, BC, KKT) A,B,C,E türü yangın için.
- Karbondioksitli söndürme cihazı B,C türü yangın için.
-Su tesisatına bağlı olacak şekilde içinde standartlara uygun hortumla lans rekor bulunan yangın dolabı -Yeterli su rezervi.
-Yangına karşı koruyucu elbise ve malzeme, gaz maskesi, solunum cihazı.
-Yangın ihbar sistemi.
-İlk yardım malzemeleri ve itfaiyenin önereceği diğer malzemeleri bulundurunuz ve görevlilere nasıl kullanılacağını öğretiniz.
-Yangın söndürme cihaz ve malzemelinin TSE veya uluslararası diğer standartlara uygunluğunu arayınız. Cihaz ve malzemelerin periyodik bakımını dolum yetkisi bulunan firmalara yaptırınız.
-Her türlü yangın söndürme malzemesinin önlerini kapatmayınız, yerlerini değiştirmeyiniz ve karıştırmayınız.

MOTORLU ARAÇLAR İÇİN
-Oturma yeri 5 kişiye kadar olan araçlarda 1 adet 2Kg.lık ABC KKT -Oturma yeri 14 kişiye kadar olan araçlarda 1 adet 6Kg.lık ABC KKT
-Tehlikeli madde taşıyan araçlarda ve oturma yeri 14 kişiden fazla olan otobüslerde 2 adet 6Kg.lık ABC KKT yangın söndürme cihazı bulundurunuz.
Yangın Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar
-Duman, yanık kokusu, alev ile karşılaştığınızda soğukkanlılığınızı muhafaza ediniz. Diğer kişilerin panik yapmasını önleyiniz.-Yangının büyümemesi için pencere veya kapı açmayınız.-Yangın alarm sistemine basarak diğer kişleri uyarınız.-Elektrik şalterlerini indiriniz.-Uygun yangın söndürme cihazı veya hortumunu kullanarak yangına müdahale ediniz.-Yangının sönmemesi halinde en yakın kaçış yolunu kullanarak tahliye olunuz.
İTFAİYEYE YANGIN İHBARININ VERİLMESİ
- 110 No'lu telefonu çevirerek.-Yangın mahallinin açık adresi kısa ve doğru şekilde, yangın çeşidi ve binanın yapı şekli ve yangının hangi katta olduğu, yangın yerinde can kaybı olup olmadığı, yangın ihbarında bulunan kişinin Adı-Soyadı, Telefon Numarası, mahalli itfaiye santral görevlisine doğru şekilde bildirilmelidir.
TAHLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
-Paniğe kapılmayınız.
-Tahliye öncesi önemli evrak ve eşyanızı unutmayınız.
-Tahliye sırasında asansörleri kullanmayınız, yangın merdiveni veya mümkünse dahili olağan merdiveni kullanınız.
-Çıkış yerine düzenli olarak gidiniz, sıkışıklığa sebebiyet vermeyiniz.
-Duman nedeniyle bina merdivenlerine ulaşılamaması halinde bulunduğunuz hacmin kapısını kapalı tutarak tüm aralıkları kapatınız ve itfaiyenin sizi kurtarmasını bekleyiniz.
-Binayı tahliye ettikten sonra daha önce belirlenmiş olan toplanma noktasına gidiniz ve sorumlu amirinizin gelmesini bekleyiniz.

---ÖNEMLİ UYARILAR----

Yangın; Bilgisizlik, dikkatsizlik, ihmal, sabotaj ve kazalar sonucu oluşan bir afettir. Yangını Oluşturan Etkenler; yanıcı madde, oksijen ve enerjidir(Isı). Bunlardan birisini ortadan kaldırarak yangının etkisi yok edilir. Yangına karşı önlem almanın söndürme maliyetinden kolay ve ucuz olduğunu unutmayınız.